Kontakty

Kontakty redakce

Vedoucí redaktor

Ing. Jan Řezníček, Ph.D.
e-mail: gako@egako.eu
tel.: 00420 284 041 530,
Zeměměřický úřad,
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

Zástupce vedoucího redaktora

Ing. Matúš Fojtl
e-mail: gako@egako.eu
tel.: 00421 940 991 280,
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Technický redaktor

Petr Mach
e-mail: gako@egako.eu
tel.: 00420 284 041 656,
Zeměměřický úřad,
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

Kontakty vydavatelé

Český úřad zeměměřický a katastrální

Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12  Bratislava 212