Redakční rada

Předsedkyně

Ing. Katarína Leitmannová

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Místopředseda

Ing. Karel Raděj, CSc.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby
radej


Vedoucí redaktor

Ing. Jan Řezníček, Ph.D.

Zeměměřický úřad
benes


Zástupce vedoucího redaktora

Ing. Matúš Fojtl

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Technický redaktor

Petr Mach

Zeměměřický úřad
mach


Členové

Ing. Svatava Dokoupilová

Český úřad zeměměřický a katastrální

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
hanek

Ing. Michal Leitman

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ing. Robert Geisse, PhD.

STU v Bratislave, Stavebná fakulta